FAQs Complain Problems

समाचार

७८/७९

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेद्वार भई निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने, विलम्ब पेश गर्ने र नगर्नेको सूची मुचुल्का सहित सार्वजनिक गरिएको सूचना !!!

दस्तावेज: 

आ.व. ७८/७९ को आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे ।

दस्तावेज: 

आ व ०७९/८० को स्वीकृत बजेट

Pages