FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रस्ताव आव्हान (Construction of Baijanath Gaupalika Parbesh Dowar)

८०/८१ 06/10/2024 - 14:21

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (Supply and Delivery of Power Tiller)

८०/८१ 06/05/2024 - 14:56

प्रस्ताव आव्हानको सूचना (Supply and Delivery of Paddy Cutting Machine(Repeat for Power Tiller And Mini Tiller))

८०/८१ 06/01/2024 - 13:45

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Construction of Road Upgrading From Sailawha, Rajipur Hudai Jabdhwa Samma Road Work)

८०/८१ 06/01/2024 - 13:41

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । । (supply and delivery of unnat jat ko bakhra, boka, murra bhaisi))

८०/८१ 05/26/2024 - 16:08

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । । (Supply and Delivery of Goat Food Feeding Dodha)

८०/८१ 05/21/2024 - 13:19

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना (Prabhat School Assessment of Educational and Physical Infrastructure)

८०/८१ 05/15/2024 - 11:08

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Supply and delivery of unnat jatko paddy seeds - radha 4)

८०/८१ 05/13/2024 - 20:54

प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना (पशुपन्छी, बाख्रा तथा बंगुर, उन्नत जातका भैसी, माछा पालन व्यवसाय कार्यक्रम)

८०/८१ 05/08/2024 - 16:44

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना (पशुवस्तुको गोठ, खोर निर्माण/मर्मत सुधार तथा उन्नत नश्लका पशु वितरण कार्यक्रम))

८०/८१ 05/08/2024 - 16:41