FAQs Complain Problems

समाचार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ व ०७९/८० को वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन को अन्तिम नतिजा FIDUCIARY RISK ASSESSMENT link : https://fra.mofaga.gov.np/details?gnid=51103 ८०/८१ Sunday, January 28, 2024 - 12:33
आ व ०७९/८० को प्रगति प्रतिवेदन ८०/८१ Tuesday, November 28, 2023 - 11:16 PDF icon Baijanath Gaupalika.pdf
आ व ७९-८० को वित्तीय प्रतिवेदन ७९/८० Wednesday, June 21, 2023 - 12:15 PDF icon fy 79 80 ko barshik pratibedan.pdf
खर्चको फाँटवारी तथा वित्तीय प्रतिवेदन : आ व २०७९/०८० अन्तर्गत २०८० बैशाख मसान्त सम्म ७९/८० Thursday, May 18, 2023 - 11:40 PDF icon kharchko fatwari tatha bittiya pratiwedan - Copy.pdf
आ.व. २०७९/०८० मा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको प्रगति विवरण ७९/८० Monday, January 2, 2023 - 14:07 PDF icon CCF11062022.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Tuesday, September 20, 2022 - 10:15 PDF icon बार्षिक समिक्षा 78 79 .pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को प्रगति ७८/७९ Wednesday, December 15, 2021 - 15:16 PDF icon प्रगति समिक्षा २०७७-७८.pdf
वित्तिय प्रतिवेदन आ.व. २०७७/०७८ ७७/७८ Monday, June 7, 2021 - 15:37 PDF icon wittiya pratiwedan pathaieko 2077 78.pdf
हात्तिपाइले (फाईलेरिया) रोग निवारण कार्यान्वयन प्रगति विवरण ७७/७८ Friday, May 28, 2021 - 13:51
आ व २०७६/०७७ को प्रगति समिक्षा ७७/७८ Friday, March 12, 2021 - 14:30 PDF icon pragati samixaa.pdf

Pages