FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधि विवरण

फोटो नाम थर पद फोन ईमेल पालिका / वडा
प्रकाश ब. शाही अध्यक्ष 9848128173 cm.baijanath@gmail.com बैजनाथ गाउँपालिका
निर्मला रोकाया उपाध्यक्ष 9858043630/9848261315 dcm.baijanath@gmail.com बैजनाथ गाउँपालिका
रुप बहादुर मल्ल वडा अध्यक्ष 9858021887 वडा नं. १
राजु रुचाल ठकुरी वडा अध्यक्ष 9848023902 वडा नं. २
निखील बैगार वडा अध्यक्ष 9858027538 वडा नं. ३
प्रेम बहादुर शाही वडा अध्यक्ष 9848042172 आर्थिक विकास समिति संयोजक वडा नं. ४
देव बहादुर रावत वडा अध्यक्ष 9858022317 वडा नं. ५
भुपाल पुन मगर वडा अध्यक्ष 9858066671 वडा नं. ६
दिनेश कुमार थारु वडा अध्यक्ष 9848197678 वडा नं. ७
भगन थारु वडा अध्यक्ष 9858031133 वडा नं. ८
रुपा थापा महिला सदस्य / कार्यपालिका सदस्य 9848062014 वडा नं. १
भुमिसरा राना महिला सदस्य / कार्यपालिका सदस्य 9868063211 सामाजिक विकास समिति संयोजक वडा नं. ३
मन्जु ओली महिला सदस्य / कार्यपालिका सदस्य 9864883920 वडा नं. ४
कृष्ण कुमारी सुनार द. महिला सदस्य / कार्यपालिका सदस्य 9842358998 वडा नं. ८
फरिदुद्दिन हलवाई कार्यपालिका सदस्य 9868908948 बैजनाथ गाउँपालिका
कमान सिंह सुनार कार्यपालिका सदस्य 9742585812 बैजनाथ गाउँपालिका
कृष्ण बहादुर थारु वडा सदस्य 9844803395 वडा नं. १
हरि बहादुर रोकाया वडा सदस्य 9848199547 वडा नं. १
धनकली सुनार दलित महिला सदस्य 9848082270 वडा नं. १
भुमिसरा थापा मगर वडा सदस्य 9866802830 वडा नं. २
भुवाने दमाई वडा सदस्य 9800575481 वडा नं. २
शोभा कुमारी थारु महिला सदस्य 9842323543 वडा नं. २
सिता देवी बिश्‍वकर्मा दलित महिला सदस्य 9814590394 वडा नं. २
मनोज कुमार थारु वडा सदस्य 9848062068 वडा नं. ३
तुल्सी राम थारु वडा सदस्य 9866957884 वडा नं. ३
कमला दमाई दलित महिला सदस्य 9745496191 वडा नं. ३
कर्ण बहादुर कठायत वडा सदस्य 9858024269 वडा नं. ४
रामचन्द्र थारु वडा सदस्य 9868108022 वडा नं. ४
बाल कुमारी दमाई दलित महिला सदस्य 9842671487 वडा नं. ४
दिप बहादुर थापा वडा सदस्य 9860202333 वडा नं. ५
राजित राम अहिर वडा सदस्य 9848150301 वडा नं. ५
सिता सुनार दलित महिला सदस्य 9804542215 वडा नं. ५
सुरेन्द्र थापा क्षेत्री वडा सदस्य 9848264341 वडा नं. ६
खुशीराम थारु वडा सदस्य 9812437912 वडा नं. ६
ईन्द्रा कुमारी भण्डारी महिला सदस्य 9868675439 वडा नं. ६
पान सरी सुनारनी दलित महिला सदस्य 9848186529 वडा नं. ६
तिलक राम थारु वडा सदस्य 9812416091 वडा नं. ७
राधा कुमारी थारु महिला सदस्य 9822484908 वडा नं. ७
नर बहादुर चन्द ठकुरी वडा सदस्य 9822487149 वडा नं. ७
इलाचा चमार्नी दलित महिला सदस्य 9819567089 वडा नं. ७
सुक्र बहादुर रावत वडा सदस्य 9848153844 वडा नं. ८
धिरेन्द्र सिहं ठकुरी वडा सदस्य 9861363982 वडा नं. ८
विमला सिंह थारु महिला सदस्य 9848923166 वडा नं. ८