FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ व ०७९ ८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको अभिलेख ७९/८० Wednesday, July 26, 2023 - 15:54 PDF icon bhatta abhilekh.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७८/७९ Wednesday, August 17, 2022 - 11:43 PDF icon a w 78 79 first trimester beneficiar list.pdf, PDF icon a w 78 79 fourth trimester beneficiar list.pdf, PDF icon a w 78 79 second trimester beneficiar list.pdf, PDF icon a w 78 79 third trimester beneficiar list.pdf
आ.व. २०७७/०७८ प्रथम चौमासिक भत्ता वितरण प्रतिवेदन ७७/७८ Thursday, March 4, 2021 - 11:25
२०७५ साल बैशाख देखि चैत्र महिनामा दर्ता हुन आएका व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक प्रतिवेदन ७५/७६ Monday, June 17, 2019 - 15:53
सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५ ७५/७६ Wednesday, October 24, 2018 - 13:58 PDF icon सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५.pdf
सामाजिक सुरक्षातर्फ जेष्ठ मसान्त सम्मको खर्चको फाँटवारी ७४/७५ Tuesday, June 19, 2018 - 14:09 PDF icon social security.pdf