FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/८० को LISA को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा । ८०/८१ 01/19/2024 - 12:27 PDF icon LISA Nepal - Details.pdf
intercomm phone extension code ८०/८१ 01/02/2024 - 11:20 PDF icon Intercom System_Extention Code_BRM.pdf
आ.व. ०८०/८१ श्रावण देखि कार्तिक सम्मको खर्चको फाँटवारी तथा वित्तीय प्रतिवेदन ८०/८१ 11/23/2023 - 12:59 PDF icon kharchko fatwari tatha bittiya pratiwedan 80 shrawan to kartik.pdf
आ.व. २०७८/७९ को FRA को नतिजा सार्वजनिक । ७९/८० 02/22/2023 - 16:05
आ.व. २०७८/७९ को LISA को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा । ७९/८० 02/22/2023 - 15:55 PDF icon lisa 78 79 final report.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य नीति २०७८ ७८/७९ 02/22/2023 - 15:51 PDF icon LP_Banke_Baijanath_Health Policy_2078.pdf
आ व ७९-८० मा योजना, अनुगमन तथा तथ्यांक शाखाले गर्नु पर्ने कार्यको विवरण ७९/८० 09/15/2022 - 16:52 PDF icon karyasampadan samjhauta .pdf
योजना, अनुगमन तथा तथ्यांक शाखाको कार्य विवरण ७८/७९ 07/27/2021 - 13:21 PDF icon samrachanagat tor.pdf
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७६ ७७/७८ 11/13/2020 - 17:15 PDF icon O&M Report 2076.pdf
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उप दफा ३ को प्रयोजनार्थ बैजनाथ गाउँपालिका बाँके संग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७७ अषाढ मशांत सम्म) ७७/७८ 09/15/2020 - 14:04 PDF icon Right to Information .pdf, PDF icon सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ .pdf