FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ व ८० ८१ श्रावण १ देखि कार्तिक ३० सम्मको वित्तीय प्रतिवेदन ८०/८१ Thursday, January 4, 2024 - 11:38 PDF icon 80 81 shrawan 1 to kartik 30 pratibedan - Copy.pdf
आ व ७९-८० श्रावण १ देखि फाल्गुन मशांत सम्मको खर्चको फाँटवारि तथा वित्तीय प्रतिवेदन ७९/८० Tuesday, February 14, 2023 - 00:00 PDF icon ७९ ४ १ TO ११ ३० kharchko fantwari tatha bittiya pratiwedan 12 09.pdf
आ.व. २०७८/०७९ श्रावण देखि पौष सम्मको वित्तीय प्रतिवेदन ७८/७९ Monday, February 7, 2022 - 18:39 PDF icon bittiya pratiwedan 78 79 shrawan to poush.pdf
आ.व. २०७८/७९ को श्रावण देखि कार्तिक मसान्त सम्मको आम्दानी र खर्चको वित्तीय प्रतिवेदन ७८/७९ Thursday, November 18, 2021 - 15:32 PDF icon 2078 shrawan dekhi kartik mashant samma ko amdani ra kharchko wittiya pratiwedan.pdf
आ.व. २०७८/७९ को २०७८ असोज मसान्त सम्मको आय व्यय सार्वजनिक गरिएको विवरण | ७८/७९ Monday, October 25, 2021 - 13:36 PDF icon bitiya pratiwedan 78 79 pratham chaumasik.pdf
आ.व. ०७७/७८ चैत्र महिना सम्मको वित्तिय प्रतिवेदन | ७७/७८ Monday, April 19, 2021 - 12:19 PDF icon 2029 bitiya pratiwedan till 77 chiatra.pdf
आ व २०७६-७७ को सामाजिक सुरक्षाको प्रथम चौमासिकको भत्ता वितरणको प्रतिवेदन ७६/७७ Monday, January 20, 2020 - 17:25
चौमासिक आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७४/७५ Wednesday, April 11, 2018 - 16:57 PDF icon चौमासिक आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf