FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कोरोना भाइरसको संक्रमणको पहिचान, रोकथाम , नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता तथा खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड ,२०७८ ७७/७८ 05/21/2021 - 12:36 PDF icon कोरोना भाइरसको संक्रमणको पहिचान, रोकथाम , नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिमभत्ता तथा खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्
बैजनाथ गाउँपालिका शिक्षा ऐेन, २०७७ ७७/७८ 03/26/2021 - 17:23 PDF icon shixa aen 2077 .pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको घर नक्शा पास सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 03/08/2021 - 10:11 PDF icon बैजनाथ गाउँपालिकाको घर नक्शा पास सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
गाउँपालिकास्तरिय खेलकूद विकास सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/07/2021 - 15:15 PDF icon गाउँपालिकास्तरिय खेलकूद विकास सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf

Pages