FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारी विदा निवेदन फारम ८०/८१ 02/25/2024 - 13:34 PDF icon कर्मचारी विदा फारम.pdf
का स मु फारम ८०/८१ 12/20/2023 - 14:01 PDF icon ka sa mu .pdf
शैक्षिक वृत्तिको कबुलियत नामा ७९/८० 06/26/2023 - 13:11 PDF icon Notices-20220627113533288.pdf
करार सेवामा कर्मचारी भर्नाको लागि दरखास्त फारम ७७/७८ 02/01/2021 - 16:00 PDF icon करार कर्मचारी भर्नाको लागि दरखास्त .pdf
सञ्चयकोषको विशेष सापटीको आवेदन फारम ७७/७८ 11/05/2020 - 14:35 PDF icon सञ्चयकोषको विशेष सापटीको आवेदन फारम.pdf
भ्रमण आदेश , भ्रमण बिल, भ्रमण प्रतिवेदन ७७/७८ 05/06/2019 - 13:14 उपलब्ध छैन
म.ले.प.फा.नं. - १८९ परिवारको दैनिक भत्ता सम्बन्धि अभिलेख फारम ७५/७६ 04/08/2019 - 15:34 PDF icon म_ले_प_फा_नं _१८९.pdf
शिक्षक कर्मचारी तलब माग फारम ७५/७६ 04/08/2019 - 15:32 PDF icon teachers_talabi_mag_faram.pdf
संशोधित सम्पत्ती विवरण फारम ७५/७६ 04/08/2019 - 15:29 PDF icon Modified_Sampati_Form.pdf
सूचना माग गर्दा दिइने निवेदनको ढांचा ७४/७५ 05/02/2018 - 15:54 PDF icon application.pdf