FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बैजनाथ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मुल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 04/09/2022 - 00:00 PDF icon १५ स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मुल्यांकन, तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका २०७८ .pdf
बैजनाथ गाउपालिकास्तरमा संचालनमा रहेका मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको हकहित र मर्यादित श्रम सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तथा अनुगमन निर्देशिका–२०७८ ७८/७९ 04/09/2022 - 00:00 PDF icon १६ मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवा क्निर्देशिका–२०७८.pdf
वैजनाथ गाउँपालिकाको युवा उद्यमशिलता विकास अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon युवा उद्यमशिलता विकास अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८.pdf
संस्थागत विद्यालय संचालन अनुमति कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon ४ संस्थागत विद्यालय संचालन अनुमति कार्यविधि २०७८.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको छात्रवृत्ती वितरण कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon ५ बैजनाथ गाउँपालिकाको छात्रवृत्ती वितरण कार्यविधि,२०७८.pdf
बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon ६ बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७८.pdf
आर्थिकरुपमा कमजोर अपाङ्गता भएका ब्यक्ति , एकल पुरुषको लागि आर्थिक सहयोग कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon ७ अपाङ्गता भएका ब्यक्ति , एकल पुरुषको लागि आर्थिक सहयोग मापदण्ड, २०७८.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon ८ बैजनाथ गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
बैजनाथ गाउँपालिका योजना तथा सुशासन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon ९ बैजनाथ गाउँपालिका योजना तथा सुशासन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको लेखा समिति (गठन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon १० बैजनाथ गाउँपालिकाको लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन) .pdf

Pages