FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षक सरूवा तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 00:00 PDF icon ११ शिक्षक सरुवा तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७८.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन र कार्यान्वयन सम्बन्धि ऐन, २०७८ ७८/७९ 03/27/2022 - 17:16 PDF icon बैजनाथ गाउँपालिकाको अपाङ्ग ऐन, २०७८- राजपत्र.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन , २०७८ ७८/७९ 03/27/2022 - 00:00 PDF icon ४ खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन , २०७८.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको जलस्रोत उपयोग ऐन, २०७८ ७८/७९ 03/27/2022 - 00:00 PDF icon ५ बैजनाथ गाउँपालिकाको जलस्रोत उपयोग ऐन, २०७८.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणबाट मृत्यु हुने परिवारको लागि नगद/राहत हस्तान्तरण मापदण्ड,२०७८ ७८/७९ 03/20/2022 - 00:00 PDF icon कोभिड-१९ को संक्रमणबाट मृत्यु हुने परिवारको लागि नगदराहत हस्तान्तरण मापदण्ड,२०७८.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको भूमि ऐन, २०७८ ७८/७९ 03/20/2022 - 00:00 PDF icon १ बैजनाथ गाउँपालिकाको भूमि ऐन, २०७८.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७८ ७८/७९ 03/20/2022 - 00:00 PDF icon २ बैजनाथ पालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७८.pdf
बैजनाथ गाउपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको वन ऐन २०७८ ७८/७९ 03/20/2022 - 00:00 PDF icon ३ बैजनाथ गाउपालिकको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको वन ऐन २०७८.pdf
कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 03/06/2022 - 00:00 PDF icon १ कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८.pdf
बिनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 11/04/2021 - 00:00 PDF icon biniyojan r arthik aen.pdf

Pages