FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/29/2021 - 15:30 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 06/27/2021 - 11:36 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/27/2021 - 11:26 PDF icon स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/25/2021 - 00:00 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
कोरोना भाइरसको संक्रमणको पहिचान, रोकथाम , नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता तथा खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड ,२०७८ ७७/७८ 05/21/2021 - 12:36 PDF icon कोरोना भाइरसको संक्रमणको पहिचान, रोकथाम , नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिमभत्ता तथा खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्
बैजनाथ गाउँपालिका शिक्षा ऐेन, २०७७ ७७/७८ 03/26/2021 - 17:23 PDF icon shixa aen 2077 .pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको घर नक्शा पास सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 03/08/2021 - 10:11 PDF icon बैजनाथ गाउँपालिकाको घर नक्शा पास सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
गाउँपालिकास्तरिय खेलकूद विकास सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/07/2021 - 15:15 PDF icon गाउँपालिकास्तरिय खेलकूद विकास सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यबस्थित बसोबासीको लगत संकलन तथा व्यबस्थापनका लागि खर्चलाई व्यबस्थित गर्ने मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 03/07/2021 - 14:20 PDF icon bhumihin.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/08/2021 - 14:20 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५ (१२.९).pdf

Pages