FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बैजनाथ गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७८ ७८/७९ 03/20/2022 - 00:00 PDF icon २ बैजनाथ पालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७८.pdf
बैजनाथ गाउपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको वन ऐन २०७८ ७८/७९ 03/20/2022 - 00:00 PDF icon ३ बैजनाथ गाउपालिकको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको वन ऐन २०७८.pdf
कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 03/06/2022 - 00:00 PDF icon १ कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८.pdf
बिनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 11/04/2021 - 00:00 PDF icon biniyojan r arthik aen.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/29/2021 - 15:30 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 06/27/2021 - 11:36 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/27/2021 - 11:26 PDF icon स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/25/2021 - 00:00 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
कोरोना भाइरसको संक्रमणको पहिचान, रोकथाम , नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता तथा खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड ,२०७८ ७७/७८ 05/21/2021 - 12:36 PDF icon कोरोना भाइरसको संक्रमणको पहिचान, रोकथाम , नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिमभत्ता तथा खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्
बैजनाथ गाउँपालिका शिक्षा ऐेन, २०७७ ७७/७८ 03/26/2021 - 17:23 PDF icon shixa aen 2077 .pdf

Pages