FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधी २०७७ ७७/७८ 02/03/2021 - 14:23 PDF icon shixak darbandi milan.pdf
बैजनाथ गाउँपालिका स्वास्थ्य सेवा ऐेन, २०७७ ७७/७८ 02/01/2021 - 17:36 PDF icon swasthya aen 2077.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकामा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलाहरुका लागि राहत कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 01/05/2021 - 13:25 PDF icon laingik hinshaa.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/20/2020 - 00:00 PDF icon प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ ७७/७८ 10/12/2020 - 14:00 PDF icon बैजनाथ गा पा को वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको बालसंरक्षण नीति, मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 01/29/2019 - 00:00 PDF icon bal sanraxan niti, mapdand tatha karyabidhi 2075.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/28/2019 - 00:00 PDF icon apangata bhaeka wyaktiko parichay patra bitaran karyabidhi 2075.pdf
बैजनाथ गाउँपालिका विनियोजन ऐन ७५/७६ 08/24/2018 - 15:01 PDF icon बैजनाथ गाउँपालिका विनियाजन एन.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको आर्थिक विधेयक ७५/७६ 08/24/2018 - 14:27 PDF icon कर तथा गैरकर राजस्व .pdf
बैजनाथ गाउँपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन,२०७५ ७४/७५ 07/16/2018 - 17:26 PDF icon बैजनाथ गाउँपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन,२०७५.pdf

Pages