FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बैजनाथ गा.पा. सहकारी ऐन २०७५ ७४/७५ 07/16/2018 - 17:17 PDF icon बैजनाथ गा.पा. सहकारी ऐन २०७५.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७४/७५ 07/16/2018 - 15:05 PDF icon बैजनाथ गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७४/७५ 07/16/2018 - 14:23 PDF icon बैजनाथ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
विनियोजन ऐन ७४/७५ 07/08/2018 - 17:15 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धि ऐन ,२०७५ ७४/७५ 07/08/2018 - 15:17 PDF icon बैजनाथ गाउँपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धि ऐन ,२०७५.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 06/15/2018 - 13:00 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि ,२०७५ ७४/७५ 05/18/2018 - 17:23 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि ,२०७५.pdf
बैजनाथ राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 04/22/2018 - 12:56 PDF icon बैजनाथ राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४.pdf
उपभोक्ता समितिबाट पूर्वाधार विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य गराउने कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 04/14/2018 - 13:29 PDF icon उपभोक्ता समितिबाट पूर्वाधार विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य गराउने कार्यविधि, २०७४.pdf
बैजनाथ गाउँपालिका आधारभूत तथा माध्यमिक बिद्यालयको अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका ,२०७४ ७४/७५ 04/07/2018 - 15:19 PDF icon आधारभूत तथा माध्यमिक अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका ,२०७४.pdf

Pages