FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घुम्ती कोष परिचालन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 04/07/2018 - 00:00 PDF icon घुम्ती कोष परिचालन निर्देशिका २०७४.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ ७४/७५ 03/09/2018 - 14:14 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने ऐन २०७४.pdf
गाउँपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४ ७४/७५ 03/03/2018 - 15:16 PDF icon गाउँपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 02/06/2018 - 15:33 PDF icon बैजनाथ गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका ( कार्य विभाजन ) नियमावली ,२०७४ ७४/७५ 01/13/2018 - 16:18 PDF icon गाउँ कार्यपालिका ( कार्य विभाजन ) नियमावली ,२०७४.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 08/17/2017 - 16:29 PDF icon बैजनाथ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि ,२०७४ ७४/७५ 08/13/2017 - 20:20 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि -२०७४ ७४/७५ 08/13/2017 - 19:56 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि -२०७४.pdf
एफ.एम. रेडियो (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/13/2017 - 16:16 PDF icon एफ.एम. रेडियो (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७४.pdf
बैजनाथ गाउँको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन,२०७४ ७४/७५ 08/13/2017 - 15:23 PDF icon बैजनाथ गाउँको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन,२०७४.pdf

Pages