FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि ,२०७४ ७४/७५ 08/13/2017 - 20:20 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि -२०७४ ७४/७५ 08/13/2017 - 19:56 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि -२०७४.pdf
एफ.एम. रेडियो (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/13/2017 - 16:16 PDF icon एफ.एम. रेडियो (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७४.pdf
बैजनाथ गाउँको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन,२०७४ ७४/७५ 08/13/2017 - 15:23 PDF icon बैजनाथ गाउँको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन,२०७४.pdf
बैजनाथ गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/13/2017 - 14:12 PDF icon बैजनाथ गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण ( कार्यविधि ),२०७४ ७४/७५ 08/13/2017 - 13:30 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण ( कार्यविधि ),२०७४.pdf

Pages