FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

निलामीको ७ दिने सूचना

निजी जग्गामा वृक्षारोपण/कृषि वन स्थापनाका लागि अनुदान दिइने सूचना

सहायक कम्प्युटर अपरेटरको सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

संशोधित सूचना : कृषि अधिकृत, ना.प्रा.स.(भेटेरिनरी), ना.प्रा.स.(कृषि प्रसार) पदका लागि करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी संशोधित सूचना ।

Pages