FAQs Complain Problems

मिति २०७५ असार १० गते बैजनाथ गाउँपालिकाको नियमित गाउँ सभा उद्घाटन सभामा गाउँपालिका अधयक्ष श्री मान ब. रुचालज्यु उपध्यक्ष श्री शारदा रेग्मीज्यु द्वारा आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र आ.व. २०७५/७६ को बजेट तथा कार्यक्रम सार्वाजनिकरण |

आर्थिक वर्ष: