FAQs Complain Problems

समाचार

मिति २०७८/०९/०७ गते अन्नपुर्ण दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

मिति २०७८/०८/०१ गते अन्नपुर्ण राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ठेक्का नं. १७/२०७८/७९ देखि ठेक्का न. २८/०७८/७९ को सूचन बमोजिम यस कार्यालयको मिति २०७८/०९/०६ गतेको निर्णय बमोजिम स्वीकृत ठेक्काहरुको बोलपत्रदाताहरुको लागि आशयको सूचना |

आर्थिक वर्ष: