FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बैजनाथ गाउँपालिकाको लिलाम बिक्रि सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७९ ७९/८० 02/23/2023 - 15:23 PDF icon बैजनाथ गाउँपालिकाको लिलाम बिक्रि सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७९.pdf
बैजनाथ गाउँपालिका नगर प्रहरी ऐन २०७९ ७९/८० 02/23/2023 - 15:15 PDF icon बैजनाथ गाउँपालिका नगर प्रहरी ऐन २०७९ - राजपत्र.pdf
साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन २०७९ ७९/८० 02/23/2023 - 15:09 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन २०७९ - राजपत्र.pdf
बैजनाथ गाउँपालिका शिक्षा ऐन (पहिलो संशोधन), २०७९ ७९/८० 02/23/2023 - 15:08 PDF icon बैजनाथ गाउँपालिका शिक्षा ऐन (पहिलो संशोधन), २०७९- राजपत्र.pdf
विभिन्न मितिमा राजपत्रमा प्रकाशित भएका कानुनहरुको विवरण | ७८/७९ 05/25/2022 - 10:29 PDF icon kanunharuko bibaran 2078 samma.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको आन्तरिक लेखापरिक्षण निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 04/13/2022 - 00:00 PDF icon १८ आन्तरिक लेखा परिक्षण निर्देशिका २०७८.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन भ्रमण र्कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 04/09/2022 - 00:00 PDF icon १७ आन्तरिक पर्यटन भ्रमण र्कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७८.pdf
बैजनाथ गाउँपालिकाको विषयगत समिति -कार्यसञ्चालन_ कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 04/09/2022 - 00:00 PDF icon १४-बैजनाथ गाउँपालिकाको विषयगत समिति कार्यसञ्चालन .pdf
बालक्लब तथा बालसञ्जाल गठन तथा सहजिकरण निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 04/09/2022 - 00:00 PDF icon १२ बालक्लब तथा बालसञ्जाल गठन तथा सहजिकरण निर्देशिका २०७८.pdf
बैजनाथ गाँउपालिका “बाल कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधी, २०७८ ७८/७९ 04/09/2022 - 00:00 PDF icon १३ बैजनाथ गाँउपालिका “बाल कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधी, २०७८ .pdf

Pages